Субвенција дела трошкова у приватним предшколским установама

Скупштина Града Београда је на седници одржаној 21.01.2015.године донела Одлуку о праву на надокнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно лице или физичко лице (у даљем тексту приватне предшколске установе са верификацијом Министарства просвете републике Србије).

Одлука је објављена у Службеном листу Града Београда бр. 2/2015.

Ова Одлука се у пракси од тада успешно примењује.