Предшколска установа“Луна“

Кларе Цеткин 7, Земун

 • Свака предшколска установа може да се представи са једном или више нумера. Произвољно изабрати да ли ће се из једне радне јединице представити више група, или ће се из више радних јединица представити по група деце. Свака група може да има до две нумере.
 • Нумера траје до два минута и важи за сваку  врсту сценског наступа.
 • Свака установа је обавезна да достави и ликовне радове деце учесника (један рад по учеснику), за хуманитарну аукцију која ће се одржати на крају манифестације. Произвољно изабрати формат папира и ликовну технику. На сваком раду је потребно написати: име и презиме учесника, назив предшколске установе, назив рада и технику, име васпитача. 

Не достављати  радове из области примењене уметности.

 • Сви учесници заједно са својим васпитачима, по групама, морају да донесу по играчку за непознатог друга, на којој ће бити закачена лепа порука или контакт ради могућег упознавања. Играчке упаковати у корпицу или кутију са крупно написаним називом установе којој ће се играчке проследити.

Играчке не морају да буду нове, само добро очуване. Контакт није обавезан.

 • Корпица са играчкама се износи на сцену пре наступа сваке групе. По завршетку наступа, након саопштења коме се прослеђује, играчке преузима лице које је за то задужено.
 • Свака предшколска установа мора да достави кратак рекламни филм у електронској форми у трајању до тридесет секунди као уводни део представљања на манифестацији.
 • Музичка подршка мора бити достављена у електронској форми након пријаве.
 • Манифестација траје најдуже три дана и одвија се у децембру сваке године.
 • Проба сценског наступа ће бити накнадно објављена у зависности од броја пријављених учесника.
 • Oдвојена проба светла није могућа.
 • Препоручујемо да понесете две копије музике на ЦД-у, како бисмо предупредили евентуалне техничке проблеме.
 • Представници предшколских установа су дужни да прате програм и воде рачуна о свом термину наступања независно од организатора.
 • Због малог простора на и около сцене, као и велике фреквентности деце, није могиће постављати посебне сценографије и гломазне реквизите приликом наступа.
 • Организатори манифестације не сносе одговорност за евентуалне повреде настале током програма.
 • Котизација се наплаћује по групи.

Новчани износ котизације за 2016. годину је: 3.000,00 динара до 15. новембра, 4.000,00 динара до 01. децембра.

 • У случају отказивања учешћа, котизација се не враћа.

 

За све додатне информације контактирати Весну Јоцић, директора ПУ“Луна“.

Кликните на линк:

Пријава за учеснике Манифестације

 

Попуните пријаву и пошаљите нам је на наведени Email


Контактирајте нас за додатне информације:

Предшколска установа Луна, Кларе Цеткин 7, Телефон: +381 64 2472 064

Телефон: 064 2472 064
Email: vesna.jocic@ptt.rs
Кларе Цеткин 7
11070, Земун
Предшколска установа "ЛУНА"