“Игра и играчке нас повезују“

Поводом 70 година од оснивања УНИЦЕФ-а, у децембру месецу ће се организовати Манифестација „Игра и играчке нас повезују“, пројекат хуманитарно-едукативног карактера, са идејом повезивања свих предшколских установа у нашем Граду, у циљу пружања помоћи деци, односно установама које се баве децом.

Истовремено ће се промовисати дечје стваралаштво и рад у предшколским установама, јер је манифестација програмски замишљена да се најмлађи представе у уметничком програму заједно са својим васпитачима.